Spel

Vem väljer det minsta unika heltalet?

Detta är en aktivitet som man exempelvis kan göra i klassrummet eller på en samling. Det kan vara en trevlig aktivitet där man får anstränga sig att försöka välja ett positivt heltal som är så litet som möjligt och som ingen annan väljer.

Spelet går ut på …

  • Alla väljer ett positivt heltal som är större än 0. Exempel på tal som kan väljas är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, …, 45, 401 osv.
  • När alla har skrivit ner sitt tal på ett papper där med sitt namn på så samlar spelledaren in allas papper.
  • Spelledaren för in alla namn och resultat i en tabell. (Använd gärna mallen nedan)
  • Spelledaren stryker sedan alla som har skrivit samma tal.
  • Den som har skrivit det minsta talet av de som är kvar är nu vinnaren!

Mall för spelledaren

I sammanställningsögonblicket kan det vara till hjälp läraren/spelledaren har ett papper att samla alla resultat på. Då går det lite snabbare att hitta vinnaren och alla elever håller sig lugnare. Ladda gärna ner vår färdiga mall till detta nedan.

Vem väljer minsta positiva heltalet? (pdf)