Mattegåtor

Enkla mattegåtor för barn

Här samlar vi fem enkla mattegåtor för barn. De är inte gjorda för vuxna utan för att även mindre barn skall kunna klara av dem. Vi har inte kommit på alla själva utan försökt samla ihop de som vi tycker är av lite enklare karaktär i denna artikel.

Gåta 1

En farfar, två pappor och två söner går på fotbollsmatch ihop. Hur många biljetter köper de totalt?


3 biljetter
De två papporna måste också vara söner till farfar!

Gåta 2

Om du multiplicerar detta tal med vilket tal som helst så får du alltid samma tal. Vilket är talet?


Talet 0

Om du multiplicerar 0 med ett annat tal så får du alltid 0. Exempelvis 0·34 = 0

Gåta 3

När John var 8 år gammal så var hans lillasyster hälften så gammal. Hur gammal är hans lillasyster när han är 40 år?


36 år

Lillasystern är fyra år yngre för att 8/2=4. När John är 40 år är hon alltså 40-4=36 år.

Gåta 4

Kan du flytta endast en grön pinne så att likheten stämmer?


Lösning 1:
Gör om 6:an till en 0:a så att du får 0+4=4

Lösning 2:
Flytta en pinne i 6:an till 4:an så att du får 5

Gåta 5

Hur kan man skriva talet 24 bara med ettor?


Skriv det så här:
11+11+1+1 = 24

Inspiration

Gåtorna här ovan är gjorda av oss, däremot har vi hittat inspiration från några olika sidor. Du hittar dem här nedan.