Mattegåtor, mattekluringar

3 Mattepussel för barn

Matte är förstås inte alltid allas favoritämne. Men varför inte göra det lite roligare och på det viset locka till lärande i ett mycket viktigt skolämne?

Här hittar du 3 mattepussel för barn som passar barn i de flesta åldrar så länge man har börjat träna på addition, subtraktion, division och multiplikation.

Pusslen liknar lite emoji ekvationerna som vi har publicerat här på mattesmedjan tidigare.

Vilket räknesätt (operation) skall stå mellan talen?

Bestäm vilka räknesätt som skall stå i de tomma rutorna så att likheten stämmer.


Räknesätten (operationerna som skall stå i rutorna är först multiplikation (x) och sedan addition (+)

Talkuber

Använd talen på kuberna för att avgöra vad som skall stå bakom frågetecknet.


Alla tal som syns på kuberna adderas med varandra. Därför skall det stå 5+2+1=8 istället för frågetecknet.

Kan du öppna kassaskåpet?

Ange vad som skall stå bakom frågetecknen så att kassaskåpet öppnas.


Mönstret är att mellan kolumnerna som det står 6 6 så ökar värdet ett steg från den tidigare kolumnen. Därför skall det stå 2 3 i kolumnen med frågetecken.