mattekluringar

Koppla ihop punkterna med 4 streck

I den här övningen skall du försöka att koppla ihop alla punkter med 4 streck. Det är inte tillåtet att lyfta pennan. Du skall alltså försöka koppla ihop alla punkter med fyra streck utan att lyfta pennan.