mattekluringar

Emoji ekvationer

I den här övningen skall du ta ta reda på vilket tal som döljer sig bakom frågetecknen genom att lyckas lura ut talen som döljer sig bakom emojisymbolerna.

Det kan vara bra om du har lite koll på ekvationslösning men det är definitivt inget krav att kunna det för att lyckas klura ut uppgiften. Det kommer att gå alldeles utmärkt med bara lite vanlig problemlösning. 🙂

Vilket tal döljer sig bakom frågetecknen?


Talet som döljer sig bakom frågetecknen är 10!

Du kan tänka så här:
Genom rad två kan vi se att delfinen är 5 då 5+5+5=15
Då kan vi ta reda på läraren från rad 1. Vi byter ut delfinen mot 5 och får
lärare+lärare+5+13. Alltså är två lärare 13-5=8. Alltså är en lärare 4
Vi gör likadant med den glada gubben och får att den är lika med 11-10=1

Alltså får vi på sista raden 4+1+5=10