Mattegåtor

3 nya enkla mattegåtor

Här nedan hittar du tre stycken enkla mattegåtor. Lös dem för att det är roligt eller om du är lärare kanske du kan ta några minuter på en lektion för att diskutera gåtorna med eleverna.

Gåta 1

En mamma har 3 döttrar och varje dotter har två bröder. Hur många barn har mamman?


Hon hade fem barn. Då varje dotter har två bröder så är det samma två bröder till alla döttrar. Dvs totalt 3+2=5 barn.

Gåta 2

Natalie fyllde 9 år igår. Nästa år fyller hon 11 år. Vilket datum fyller hon år?


Hon måste fylla år den 31:a december. Då är ”dagens datum” den 1:a januari och hon fyller då 11 år nästa år.

Gåta 3

Vilka två positiva heltal kan du multiplicera så att svaret (produkten) blir 7?


Du kan multiplicera 1 och 7 och får 1*7=7