mattekluringar

Emoji matematik – tre problem

I de här tre problemen skall du lista ut svaret på den sista raden. Det är en sorts algebra men där vi istället använder oss av emojis för att beteckna det okända 🙂

Till varje problem finns det ett facit och en förklaring.

Problem 1

Vilket är svaret på den sista raden?

emoji problem 1

4

Första raden ger oss gubben och apan är lika stora
Andra raden att de tillsammans är 8.
Därför är bägge 4.

Problem 2

Vilket är svaret på den sista raden?

Emoji problem 1

25

Rad 2 och rad 4 är lika med varandra!

Vi kan också göra så här:
Första raden ger oss att hamburgaren är 5
Andra raden ger oss att bananen är 10 då hamburgaren är 5
Tredje raden ger 5+10+10=25

Problem 3

Vilket är svaret på den sista raden?

Emoji problem 3

41

Första raden ger oss att studenten är 10
Andra raden ger att 10*väska + väska=11 väska. Väskan är 55/11 = 5
Tredje raden ger oss att 6 hamburgare = 54, En hamburgare = 54/6 = 9
Sista raden ger nu följande:
9+2*6+2*10 = 41