mattekluringar

Hur lång är kortaste vägen?

Hur lång är kortaste vägen för flugan?

I de här tre problemen skall du avgöra hur lång den kortaste vägen är för myran eller flugan från punkt A till punkt B.

Viktigt! I alla figurer hittar du ett litet djur och ett rätblock. Rätblocket är ihåligt där kanterna går att gå på. Däremot kan myran inte gå på sidorna.

I de här problemen kan det vara bra att du känner till pythagoras sats.

Kortaste vägen 1

Hur lång väg är den kortaste vägen för myran från punkt A till punkt B?

Hur lång är kortaste vägen för myran?

10 cm
Myran går ett djup och en höjd

Kortaste vägen 2

Hur lång väg är den kortaste vägen för myran från punkt A till punkt B?

Hur lång är kortaste vägen för myran?

20 cm
Myran kan inte snedda över då det är ”hål” i rätblocket.

Kortaste vägen 3

Hur lång väg är den kortaste vägen för flugan från punkt A till punkt B?

Hur lång är kortaste vägen för flugan?

Ungefär 12,33 cm

Flugan kan flyga genom rätblocket!
Vi räknar först ut basdiagonalen med pythagoras sats
basdiagonalen = √(10^2+4^2)≈10,77

Nu kan vi använda pythagoras igen för att räkna ut avståndet från A till B genom:
AB = √(10,77^2+6^2)≈12,33 cm